Trimgruppa i Sandsøy IL har lagt ut bøker 11 stadar rundt om på Sandsøya og Voksa der turgåarar kan registrere seg. Sju av desse er fjell, medan dei resterande fire er å finne i fjøra.

Trimpostane:

> Rinden 10 p > Dollsteinen 7 p > Grøntua 5 p > Kletten 4 p > Sandslegene 4 p > Kulen 3 p > Hellandsfjellet 3 p > Trollhola 3 p > Kleiveneset 3 p > Hellandsvågane 2 p > Voksehaugen 2 p
Les meir om kvar post ved å trykke på namnet. Sjå turkart med merka stiar.

Premiering:

Premie til dei med flest besøk på kvar post. Oppmerksemd for å ha oppnådd fylgjande poeng i tre merkekategoriar;
> Bronse 300 p. > Sølv 500 p. > Gull 1000 p.
Alle barn til og med 15 år vil få ein premie dersom dei har vore innom alle postane eller har oppnådd ein viss poengsum:

Alder:                   Min. poeng: 6 år                        25 p 7                              31 p 8                              37 p 9                              43 p 10                           50 p 11                           55 p 12                           60 p 13                           65 p 14                           70 p 15                           75 p

Bøkene vert bytta ut ved årsskifte. Trykk på kartet for å få ein versjon med betre oppløysing.