Korleis reise til Sandsøya og Voksa


For å kome hit må ein enten ta ferje eller hurtigbåt frå Larsnes eller Åram til Voksa.

I sommarhalvåret går det no to ferjer dei fleste dagar slik at det no er langt enklare å kome seg til øyane enn tidlegare.

white boat on body of water
Sjå kor ferga er no