Sandsøy Idrettslag har opp gjennom åra fått i stand eit omfattande nett av turløyper på Sandsøya og Voksa. Med jamne mellomrom vert merkinga reparert, fonya og forbetra. Dei fleste av løypene leier til ei trimbok - alt om desse er å finne på oversiktssida for trimtilbodet.
> Trimtilbodet
> Kart med turløypene på Sandsøya og Voksa
Det største arrangementet i idrettslaget, som også fell under trimgruppa, er Sjutoppsturen som vert arrangert langfredag i påska. Sjutoppsturen går via fem av trimbøkene.
> Sjutoppsturen