Sande Kyrkje

Sande Kyrkje

sande_kirke.jpg

Matias Nupen  heitte ein mann som budde i Hallebygda.  Faren hans kom frå Igesund i Herøy, og han  kjøpte Nupen 1 i 1849. Sande og Herøy  var dengong ei kommune med namnet  Herøy. Sandsøya har nok i gamal tid vorte  rekna som ei av Herøyane, og høyrde til  Nerøy skipreide. Han fortel at då kong  Olav Trygvason kom frå tinget på  Dragseidet i 997 på veg til Trondheim, møtte  han ein overhendig motvind frå nord i  Haugsfjorden. Og, då han hadde god tid,  la  han til lands på Sande for å avvente betre  veir, og for å la rorskaranefå kvile. Dei drog skipa  opp på sanden, og kongenog hirdbispen gjekk i land. Medan dei gjekk der og såg seg rundt, stogga kongen litt ned for derkyrkja står idag, sette eit kors i bakken, og baud at her skal det byggast ei kyrkje.


Du kan ta kontakt med Sande Kyrkjelege Fellesråd på telefon 70026480.


Sande Kyrkjekontor

6084 Larsnes


Dollsteinhola