Fisking

Havfiske

FISKE – du har kome til rette plassen!


På Sandsøya kan du fiske frå land, bruer, kaier, og moloar, eller du kan leige båt å dra ut på sjøen/havet.

I løpet av kort tid er du komen utpå fiskefelta/ope hav eller innover fjordane.

Rosenlund har godt utstyrte rom til å gjer opp fisken i og fryseri der du

kan oppbevare fangsten til avreisedagen. Der er også stor frysar i kvar rorbu.


Fisken du kan få er omtrent alt som sym i sjøen – torsk, sei, laks, hyse, sild, makrell, breiflabb, uer, steinbit, kveite…


(Hummarfiske er regulert og forbode i tidsromet mai-oktober, krabbe kan du fiske heile året, men beste krabben får du på hausten)


www.fiskeridirektoratet.no kan du finne de regler som gjelder for sportsfiske i Norge.


Om du skulle være uheldig å ikkje få fisk kan du kjøpe lokalt Sandsøya har både lakseoppdrett, hummarpark og fiskemottak!

Dyre- og fugleliv
Fuglar på Sandsøya og Voksa