Det skjer på Sandsøya og Voksa 2024

Rosenlund Hamn 

Kaipuben open alle fredagar og laurdagar i Juli frå kl 22:00 - 02:00

26 - 28 Juli - Sommarfesten sjå webside www.Rosenlundhamn.no,For meir informasjon

09-11 August - Barnas helg sjå webside www.Rosenlundhamn.no,For meir informasjon

23 - 25 August - Båttreff sjå webside www.Rosenlundhamn.no,For meir informasjon

28 September - Herrenes Aften sjå webside www.Rosenlundhamn.no,For meir informasjon

12 Oktober - Havets festbord sjå webside www.Rosenlundhamn.no,For meir informasjon

19 Oktober - Fondue kveld sjå webside www.Rosenlundhamn.no,For meir informasjon


Fiskarheimen:


Dollstun:

31 august - Bygdekinoen - https://www.bygdekinoen.no/kino/402/Dollstun


Sandsøy idrettslag:


Sandsøy hornmusikk:

5 Oktober - Vi fyller 65 år i 2024 og vil difor arrangere ein jubileumskonsert med påfølgjande fest på Dollstun. Meir info kjem. 

Sande kyrkje: